Wednesday, January 30, 2008

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรา
ไชโป้วหวานตราชฎา
ชื่อผลิตภัณฑ์ ไชโป้วหวานตราชฎา
ประเภทผลิตภัณฑ์ อาหาร
ผู้ผลิต นางกัลยาณี หยู่เอี่ยม
ที่อยู่ 49 หมู่ที่ 3 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 01-8569013
โทรสาร 032-305227
อีเมล์
chadaradish@hotmail.com

ประวัติความเป็นมา
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีพื้นที่ที่เหมาะกับการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับพื้นที่ในตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ก็มีแหล่งเพาะปลูกทางการเกษตรกรรมเกี่ยวกับหัวผักกาดขาว ด้วยพื้นที่เป็นดินปนทรายเหมาะอย่างยิ่งกับการปลูกหัวผักกาดขาวและนิยมปลูกได้ผลดี เฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปี จึงควรเก็บกักผลผลิตให้มีเพียงพอต่อการบริโภคทั้งปี โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยการนำมาหมักเค็ม และเพื่อให้มีรสชาติอร่อยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น จึงนำมาแปรรูปทำเป็นผักกาดดองหวานหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “หัวไชโป้วหวาน” นั่นเอง

กระบวนการขั้นตอนการผลิต
คัดเลือกหัวผักกาดสดพันธุ์ดีจากไร่นำมาหมักกับเกลือทะเลขาวทิ้งไว้ ประมาณ 1 เดือน จะกลายเป็นผักกาดเค็ม หลังจากนั้นนำผักกาดเค็มมาคัดขนาดตามความต้องการ เพื่อเตรียมไว้สำหรับการดองหวาน โดยเริ่มจากการนำผักกาดดองเค็มมาล้างให้สะอาดทิ้งไว้ 1 คืน แล้วนำมาใส่ถังพลาสติกที่เตรียมไว้ ใส่น้ำตาลทรายขาวแล้วปิดฝาให้มิดชิดทิ้งไว้ 10 - 30 วัน ตามชนิดของผักกาด ก็จะกลายเป็นผักกาดหวาน นำมาผึ่งให้น้ำสะเด็ดแล้วก็สามารถนำมาบรรจุใส่ซอง รอการจำหน่ายต่อไป (ปัจจุบันกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีและทดสอบความหวาน - เค็มด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์)

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
- เป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที
- ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดและได้มาตรฐานได้รับเครื่องหมายรับรองจาก อย.,มผช.,ฮาลาล,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและราคาย่อมเยาว์

ปริมาณการผลิต
ผลิต 3,000 กิโลกรัม/วัน หรือ 10,000 ซอง/วัน

ราคา
ราคาขายส่งกิโลกรัมละ 28-30 บาท ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 35 บาท / ราคาขายส่งซองละ 17 บาท ราคาขายปลีกซองละ 25 บาท

สถานที่จำหน่าย
- 49 หมู่ที่ 3 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 01-8569013
- จำหน่ายโดยตรงที่โรงงานและพ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีกทั่วไป
- มีตัวแทนจัดจำหน่ายส่งไปยังต่างประเทศ (อเมริกา,อินโดนีเซีย,สิงค์โปร์,เดนมาร์ก)
- ศูนย์แสดงสินค้าที่อิมแพค เมืองทองธานี (ออกบูธ)
- ร้านค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์,สหกรณ์พระนคร,สหฟาร์ม,ซุปเปอร์มาร์เก็ต

สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณกัลยาณี หยู่เอี่ยม 49 หมู่ 3 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร. 01-8569013 ,032397049 โทรสาร. 032-305227

No comments: