Tuesday, January 29, 2008

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรา
ไข่เค็มสมุนไพรพอกดินสอพอง


ชื่อผลิตภัณฑ์ ไข่เค็มสมุนไพรพอกดินสอพอง
ประเภท อาหาร
ชื่อผู้ผลิต เกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะพลับพลา
ที่อยู่ผู้ผลิต 51 หมู่ 5 ถนน - ตำบล เกาะพลับพลา อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
โทรศัพท์ 0-6163-9868
ราคา ฟองละ 4 บาท
ปริมาณการผลิต ประมาณ 2,000 ฟอง/สัปดาห์ หรือประมาณ 8,000 ฟอง/เดือน

ประวัติความเป็นมา
ชาวชุมชนบ้านโคกหินตำบลเกาะพลับพลา ได้รวมตัวและจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขึ้นโดยขึ้นทะเบียนกับทางราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบภายในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงภายในตำบลเกาะพลับพลา โดยกลุ่มเลี้ยงเป็ดนำไข่เป็ดมาแปรรูปในการถนอมอาหารและใช้ดินสอพองในหมู่บ้านมาเป็นวัตถุเคลือบไข่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย คิดค้นทำสูตรไข่เค็มที่ใช้สมุนไพรไทย ๆ เป็นตัวประกอบ คือ ไข่เค็มสูตรใบเตย ไข่เค็มสูตรกระชายดำ ฯลฯ จนประสบความสำเร็จเป็นที่สนใจของชาวชุมชนที่จะร่วมใจกันผลิตสินค้า สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรฯ มีทั้งนักเรียนและผู้ชรามาร่วมดำเนินการ เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวเป็นผู้ยากจน แต่ก็ร่วมมือร่วมใจการผลิตสินค้าจนเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"

กระบวนการ/ขั้นตอนการผลิต
นำเกลือไอโอดีน ดินสอพอง และใบเตยมาผสมและนวดให้เข้ากันนำมาหุ้มไข่เป็ด แล้วคลุกขึ้เถ้าแกลบ เก็บใส่ภาชนะที่มิดชิด โดยเก็บไว้ 7 วันนำมาทอดเป็นไข่ดาวและเก็บไว้ 20 วันนำมาต้มเป็นไข่เค็ม

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสมุนไพรไทย คิดค้นทำสูตรไข่เค็มสมุนไพรไทย ๆ เช่น ไข่เค็มสูตรใบเตย , ไข่เค็มสูตรกระชายดำ , ไข่เค็มสูตรขิง เป็นต้น

สถานที่จำหน่าย
ตลาดนัดทั่วไป - โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี - ห้าง SUNNY - ตลาดเทศบาลเมืองราชบุรี

สนใจสั่งซื้อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี โทร. 032-315021 - กลุ่มเกษตรกร 51 ม.5 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี - เทศบาลตำบลเขางู โทร. 06-1639868

ที่มา : http://th.88db.com/th/Services/Post_Detail.page/care_household/Pest_Control/?PostID=110434

No comments: